• Taken zaalwacht

  Wat doet de zaalwacht? 

  • Zorg ervoor dat je minimaal 20 minuten voor de eerste wedstrijd (waarvoor je als zaalwacht bent ingedeeld) aanwezig bent.
  • Ontvang de tafelaars en scheidsrechters en houd de presentielijst van takers bij.
  • Geef de scheidsrechters van Cady’73 een scheidsrechtersshirt.
  • Ontvang de bondscheidsrechters en wijs hen de juiste kleedkamer aan.
  • Begeleid de tafelaars en scheidsrechters naar de juiste velden.
  • Controleer of de velden na afloop van de wedstrijd opgeruimd zijn: teams moeten hun eigen troep opgeruimd hebben.
  • Zorg ervoor dat de wedstrijden op tijd beginnen.
  • Indien nodig, ondersteun bij het starten en afsluiten van het digitale wedstrijdformulier (DWF) op de tablet.
  • Houd in de gaten of de zaalregels worden nageleefd.
  • Zorg ervoor dat toeschouwers plaatsnemen op de tribune.
  • Vanwege corona en hygiëne moeten scheidsrechters hun eigen fluit meenemen. Als zij geen fluit bij zich hebben, geef dan een nieuwe fluit.

  Extra aandacht voor: 

  Zaalwacht eerste speelronde:

  • Zorg ervoor dat de speelvelden opgezet zijn.
  • Zorg ervoor dat de wedstrijd-tafelboxen en Cady scheidsrechter shirts klaar staan.
  • Zorg ervoor dat de tablets en de scoreborden aangesloten zijn.
  • Zorg ervoor dat nieuwe fluitjes klaar staan.

  Zaalwacht laatste speelronde:

  • Zorg ervoor dat de tablets opgeruimd worden in de groene kast in de keukenruimte.
  • Controleer of de wedstrijd-tafelboxen compleet zijn en berg deze op in kast in de ballenhok.
  • Zorg ervoor dat de velden opgeruimd zijn. Teams die de laatste wedstrijd van die dag gespeeld hebben, worden geacht mee te helpen met opruimen.
  • Geef alle gebruikte scheidsrechtersshirts mee aan diegene die de wasbeurt heeft op die dag.