• Opzeggen lidmaatschap

    Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk vóór 1 mei door het opzegformulier in te vullen en te versturen. Als óók alle contributiebetalingen voldaan zijn, ontvang je vervolgens een bevestiging van opzegging. Zonder deze bevestiging is je lidmaatschap niet opgezegd!

    Bij opzegging ná 1 mei worden kosten in rekening gebracht, omdat de vereniging dan o.a. aan de NBB bondscontributie moet betalen.

    Uiteraard hopen we dat iedereen lid blijft en dat we in september 2020 weer met een goed seizoen kunnen beginnen.

  • Opzegformulier lidmaatschap