• Contributie

  De contributie wordt ieder jaar in september tijdens de ALV vastgesteld. (peildatum 1-07-2023).

  Categorie 2023-2024 Spelend lid** Trainend lid
       
  U8 & U10 (1x trainen) € 165 € 135
  U10 & U12 (2x trainen) € 265 € 235
  U14 € 305 € 255
  U16 € 325 € 275
  U18 & U20 & U22 € 345 € 295
  Senioren (22+) € 375 € 305
  Senioren (22+ en 1x trainen)   € 225
       
  Rayonbijdrage € 80  
 • *   Voor de teams die gebruik maken van bondsscheidsrechters wordt per teamlid een extra vergoeding van 80 Euro in rekening gebracht voor de additionele kosten van de Bond.
  **  Inclusief 20 Euro tenuehuur.

  Te laat opzeggen
  Indien het lidmaatschap ná 1 mei wordt opgezegd, wordt €59 kosten in rekening gebracht.

 • Familiekorting

  Betreft 25% korting op de verenigingscontributie van het jongste lid, als er minimaal 2 kinderen onder de 18 jaar (peildatum 1 september) lid zijn van Cady’73. De contributie zoals vermeld in bovenstaande kolom is opgebouwd uit meerdere onderdelen. Alleen over het onderdeel ‘verenigingscontributie’ wordt familiekorting berekend. Niet over andere onderdelen zoals bondskosten of tenuehuur.

 • Korting voor trainers/coaches

  Leden die 2 keer per week training geven en coachen krijgen 25% korting op de Cady contributie (dus niet op de bondskosten). Dat geldt ook eventueel voor een kind van een trainer-coach.

 • Rotterdampaskorting

  Betreft 25 euro korting. Deze korting wordt gestort indien de contributie volledig is betaald én indien een kopie van de Rotterdampas vóór 1 juni van het betreffende seizoen is opgestuurd naar de penningmeester. Het e-mailadres van de penningmeester staat vermeld op de factuur. Voor meer informatie zie de site van de Rotterdam Pas.

 • Bijzondere bijstand / Jeugdsportfonds

  Ouders met een laag inkomen kunnen een bijdrage aanvragen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur, voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Per kind kan een bijdrage voor één activiteit worden aangevraagd, óf sport óf cultuur. Hoe dit werkt? Lees de uitleg hier. Aan leden die gebruik maken van het Jeugdfonds Sport wordt per seizoen een maximale bijdrage van 50 euro gevraagd op het moment dat hun contributie hoger is dan het bedrag dat door het Jeugdfonds Sport wordt toegekend.