• Contributie

  CONTRIBUTIE 2021-2022
  De contributie wordt ieder jaar in september tijdens de ALV vastgesteld.

  Categorie Spelend lid** Trainend lid
  Peanut (U8 & U10 en 1x trainen)  - € 115
  U10 € 260 € 230
  U12 € 260 € 230
  U14 € 290 € 245
  U16 € 310 € 265
  U18 & U20 & U22 € 330 € 285
  Senioren (22+) € 360 € 295
  Senioren (22+ en 1x trainen)  - € 215

   * Voor de teams die gebruik maken van bondsscheidsrechters wordt per teamlid een extra vergoeding van 75 euro gevraagd om de kosten van de Bond mee te dekken.
  **  inclusief 20 euro tenuehuur

  Familiekorting
  Betreft 25% op de verenigingscontributie van het jongste lid, als er minimaal 2 kinderen onder de 18 jaar lid zijn van Cady’73. De contributie zoals vermeld in bovenstaande kolom is opgebouwd uit meerdere onderdelen. Alleen over het onderdeel ‘verenigingscontributie’ wordt familiekorting berekend. Niet over andere onderdelen zoals bondskosten of tenuehuur.

  Rotterdampaskorting
  Betreft 25 euro korting. Deze korting wordt gestort indien de contributie volledig is betaald en indien een kopie van de Rotterdampas tijdig is ingeleverd. Voor meer informatie zie de site van de Rotterdam Pas.

  Te laat opzeggen
  Indien het lidmaatschap ná 1 mei wordt opgezegd, wordt 54 euro kosten in rekening gebracht.

  Bijzondere bijstand / Jeugdsportfonds
  Ouders met een laag inkomen kunnen een bijdrage aanvragen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur, voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Per kind kan een bijdrage voor één activiteit worden aangevraagd, óf sport óf cultuur. Hoe dit werkt? Lees de uitleg hier. Aan leden die gebruik maken van het Jeugdfonds Sport wordt per seizoen een maximale bijdrage van 50 euro gevraagd op het moment dat hun contributie hoger is dan 225 euro.