• Contributie

  De contributie wordt ieder jaar in september tijdens de ALV vastgesteld. (peildatum 15-07-2022).

  Categorie 2022-2023 Spelend lid** Trainend lid
  U8 & U10 (1x trainen) € 155  € 125
  U10 & U12 (2x trainen) € 260 € 230
  U14 € 290 € 245
  U16 € 310 € 265
  U18 & U20 & U22 € 330 € 285
  Senioren (22+) € 360 € 295
  Senioren (22+ en 1x trainen)   € 215
 • *   Voor de teams die gebruik maken van bondsscheidsrechters wordt per teamlid een extra vergoeding van 80 Euro in rekening gebracht voor de additionele kosten van de Bond.
  **  Inclusief 20 Euro tenuehuur.

  Te laat opzeggen
  Indien het lidmaatschap ná 1 mei wordt opgezegd, wordt €54 kosten in rekening gebracht.

 • Familiekorting

  Betreft 25% korting op de verenigingscontributie van het jongste lid, als er minimaal 2 kinderen onder de 18 jaar lid zijn van Cady’73. De contributie zoals vermeld in bovenstaande kolom is opgebouwd uit meerdere onderdelen. Alleen over het onderdeel ‘verenigingscontributie’ wordt familiekorting berekend. Niet over andere onderdelen zoals bondskosten of tenuehuur.

 • Rotterdampaskorting

  Betreft 25 euro korting. Deze korting wordt gestort indien de contributie volledig is betaald én indien een kopie van de Rotterdampas vóór 1 juni van het betreffende seizoen is opgestuurd naar de penningmeester. Het e-mailadres van de penningmeester staat vermeld op de factuur. Voor meer informatie zie de site van de Rotterdam Pas.

 • Bijzondere bijstand / Jeugdsportfonds

  Ouders met een laag inkomen kunnen een bijdrage aanvragen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur, voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Per kind kan een bijdrage voor één activiteit worden aangevraagd, óf sport óf cultuur. Hoe dit werkt? Lees de uitleg hier. Aan leden die gebruik maken van het Jeugdfonds Sport wordt per seizoen een maximale bijdrage van 50 euro gevraagd op het moment dat hun contributie hoger is dan het bedrag dat door het Jeugdfonds Sport wordt toegekend.