• Contributie

  CONTRIBUTIE 2020-2021
  De contributie wordt ieder jaar in september tijdens de ALV vastgesteld.

   Categorie

  Spelend lid**

  Trainend lid

  U8 / peanut

   

  € 110

  U10

  € 257,50

  € 227

  U12

  € 257,50

  € 227

  U14

  € 284,50

  € 241

  U16

  € 303,50

  € 260

  U18 & U20 & U22

  € 325,50

  € 282

  Senioren (22+)

  € 354,50

  € 293

  Senioren

  € 309,50

  € 203

  (22+ en 1x trainen)

   * Voor de teams die gebruik maken van bondsscheidsrechters wordt per teamlid een extra vergoeding van 75 euro gevraagd om de kosten van de Bond mee te dekken.
  **  inclusief 20 euro tenuehuur

  Familiekorting
  Betreft 25% korting op de jaarcontributie van het jongste gezinslid, als er minimaal 2 kinderen onder de 18 jaar lid zijn van Cady’73.

  Rotterdampaskorting
  Betreft 20 euro korting. Deze korting wordt gestort indien de contributie volledig is betaald en indien een kopie van de Rotterdampas tijdig is ingeleverd. Voor meer informatie zie de site van de Rotterdam Pas.

  Te laat opzeggen
  Indien het lidmaatschap ná 1 mei wordt opgezegd, wordt 54 euro kosten in rekening gebracht.

  Bijzondere bijstand / Jeugdsportfonds
  Ouders met een laag inkomen kunnen een bijdrage aanvragen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur, voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Per kind kan een bijdrage voor één activiteit worden aangevraagd, óf sport óf cultuur. Hoe dit werkt? Lees de uitleg hier. Aan leden die gebruik maken van het Jeugdfonds Sport wordt per seizoen een maximale bijdrage van 50 euro gevraagd op het moment dat hun contributie hoger is dan 225 euro.