• Huur tenue

    Ieder team dat competitie speelt beschikt over een eigen tas met tenues. Voor het gebruik van dit tenue betaal je als spelend lid jaarlijks tenue-huur. Dit bedrag wordt samen met de contributiekosten in rekening gebracht. Het tenue blijft eigendom van de vereniging.

    Kleding/uitrusting

    Ieder team krijgt aan het begin van het seizoen: 1 set wedstrijdkleding (alleen te gebruiken bij wedstrijden), in teambeheer. Deze uitrusting blijft eigendom van de vereniging, iedere speler draagt verantwoordelijkheid voor de kleding die men in eigen beheer heeft maar ook waarvoor het team verantwoordelijk is. Als door nalatigheid van de speler/team beschadiging en/of verlies optreedt dan zal dit aan de desbetreffende speler/team in rekening worden gebracht.