• Download Covid-19 protocol

  ALGEMEEN

  Dit document is de wedstrijdaanvulling versie v05 van 01 oktober 2020, als aanvulling op het algemene CadY Corona Trainings handelingsprotocol versie 06 van donderdag 9 juli 2020, dat hier als ingelast moet worden beschouwd. Bron is het overleg tussen Peter Cleton van CadY en Rens Veerman van Sportief Capelle op dinsdag 29 september 2020. Doel is om allen die betrokken zijn bij de CadY basketbal thuiswedstrijden 2020-2021 in de Lijster, startend op zaterdag 03 oktober 2020, in te lichten over de juiste manier van handelen in de corona epidemie periode.

  VOOR IEDEREEN

  Dit aanvullende Wedstrijden handelingsprotocol is voor iedereen die betrokken is bij de Thuiswedstrijden activiteiten van CadY: Leden, spelers, trainers, coaches, vrijwilligers, kantine, bestuur, ouders, halbeheerders, begeleiders, rijders, bezoekende teams, bezoekerspubliek enz. Een ieder dient strikt te handelen volgens dit protocol om gezond proberen te blijven en omdat de gemeente handhaaft en forse boetes op kan leggen.

  BASISREGELS

  • Voor alles geldt: Gebruik je gezonde verstand.
  • Houdt 1,5 meter afstand tot anderen! (Geldt niet voor de wedstrijdspelers op de basketbal speelvelden).
  • Bij (milde) klachten BLIJF JE THUIS!
  • Vermijdt drukke plekken.
  • Schud geen handen!
  • Was geregeld je handen.
  • Geforceerd stemgebruik is nergens toegestaan.

  UITGANGSPUNTEN

  Enkele belangrijke uitgangspunten om op te letten (Handhaving let daar ook op):

  • Alleen tijdens de training of wedstrijd zijn we sporters. Daarvoor en daarna zijn we publiek en publiek mag niet. Dus zo kort mogelijk voor de wedstrijd naar binnen en na afloop direct naar buiten. Uitgang ALTIJD via de NOODUITGANG van het veld/de velden.
  • Vertrekkende en komende teams NIET TEGELIJK binnen en zeker niet tegelijk op het veld! Dus iedereen altijd omgekleed komen en ook altijd omgekleed vertrekken. Zodat alleen de schoenen gewisseld behoeven te worden. Dus bij einde van de wedstrijd: >Schoenen omwisselen, inpakken en wegwezen via de nooduitgang, zodat het veld snel leeg is. >Dan pas de nieuwe teams naar binnen, schoenen omwisselen en het veld op.

  SAMENVATTING RESTRICTIES

  De volgende restricties gelden:

  • De kantine is gesloten.
  • De tribune is gesloten.
  • De kleedkamers zijn gesloten.
  • De douches zijn gesloten.
  • Publiek, zowel van de thuisclub als ook van de bezoekers, is niet toegestaan.
  • Rijders van bezoekers (max. 5) worden als teambegeleiders beschouwd en kunnen op max. 5 stoelen zitten.

  BEZOEKENDE TEAMS

  1. Teams mogen maximaal bestaan uit twaalf spelers/sters en twee stafleden.
  2. Teams zorgen dat ze al een volledig ingevulde registratielijst hebben voor bron- en contactonderzoek, met iedereen erop die de hal betreedt, dus ook de rijders/begeleiders.
  3. De bezoekende ouders die rijden (maximaal 5) kunnen (tribunes zijn gesloten) plaatsnemen op maximaal 5 stoelen die 1,5 meter uit elkaar staan, onder de tribune bij het speelveld.
  4. Iedereen komt omgekleed in sport tenue naar de wedstrijden.
  5. Iedereen vertrek na afloop van de wedstrijd in sport tenue, zo snel mogelijk. Dus NIET omkleden.
  6. Na de wedstrijd schoenen wisselen, inpakken en zo snel mogelijk via de nooduitgang naar buiten.

  PRESENTIELIJSTEN

  Bij de ingang zullen presentielijsten liggen die door iedereen -vanwege eventueel bron en contactonderzoek-, verplicht ingevuld moeten worden. Verzoek is dat de Teams zorgen voor een al volledig ingevulde registratielijst van alle personen die de hal betreden, dus ook de rijders/begeleiders die de hal betreden.

  CORONA COORDINATOR: GASTHEER/GASTVROUW

  Bij de hal ingang is een gastheer/gastvrouw (in geel hesje) als Corona coördinator aanwezig die optreedt namens het CadY bestuur en hoofd Corona coördinatie Kees Zoutman. Hij/zij helpt om alles zo goed mogelijk in de goede (Corona) banen te leiden. Hij/zij zorgt o.a. dat de verplichte registratie wordt gedaan of ingeleverd. Iedereen dient hun aanwijzingen strikt op te volgen en uit te voeren.

  CORONA COORDINATOR: COACH/TRAINER

  De coach/trainer van het thuis spelende CadY team is de Corona coördinator voor de wedstrijd(en) zelf inclusief het bezoekende team, inclusief de aanloop/voorbereiding en de eventuele opruim werkzaamheden

  BEVOEGDEN m.b.t. AANWIJZINGEN; PERSONEN WEIGEREN OF WEGSTUREN

  Elk van de navolgende: CadY bestuur, Kees Zoutman, de gastheer/gastvrouw en/of de CadY coach/trainer, zijn elk zelfstandig bevoegd om personen te weigeren of weg te sturen, en dwingende aanwijzingen te geven. Iedereen dient hun aanwijzingen strikt op te volgen en uit te voeren. Bij corona maatregelovertredingen, is ieder van hen bevoegd om handhaving te bellen, die kan besluiten boetes uit te delen en/of de hal te sluiten. In geval van overtreding van de richtlijnen en regels (gesteld door bijvoorbeeld politie, handhaving) zullen desbetreffende individuen persoonlijk verantwoordelijk gehouden en aansprakelijk gesteld worden voor het betalen door hen of het verhalen bij hen, van deze boetes. CadY aanvaardt geen aansprakelijkheid.

 • TOEGANG SPORTHAL

  TOEGANG HAL - Er is éénrichtingsverkeer volgens verplichte looproutes. De toegang tot de hal is alleen beschikbaar voor inkomende personen; zie verder onder looproutes en de tekening hierachter.

  TRIBUNE - De tribune is voor iedereen gesloten. PUBLIEK Publiek/toeschouwers zijn niet toegestaan. KANTINE De kantine is gesloten.

  DOUCHES - De douches zijn gesloten.

  KLEEDKAMERS - Kleedkamers zijn gesloten. Dus allemaal thuis omkleden, en ook zo weer naar huis gaan en thuis douchen.

  TOILETBLOK CENTRAAL - Toiletblok centraal is open en wordt enkele keren per dag schoon gemaakt.

  LOOPROUTES - Volg zo veel mogelijk de éénrichtingsverkeer looproutes, zoals op de tekening is aangegeven.

  1. Ingang hal: alleen om BINNEN te treden, dus GEEN UITGANG.
  2. Ingang zaal: alleen om BINNEN te treden, dus GEEN UITGANG.
  3. Nooddeur per veld: alleen om UIT te gaan. Alleen UITGANG.